Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Predstavljen Indeks održivosti 2017.
 • U prostorijama Centra za promociju civilnog društva u petak, 19. oktobra 2018. prezentiran je USAID-ov Indeks održivosti organizacija civilnog društva u BiH za 2017. godinu.
 • USAID Indeks, kao metodološki alat koji se primjenjuje više od 20 godina u 26 zemalja Evrope za istraživanje trenda razvoja civilnog društva pokazuje da se Bosna i Hercegovina u 2017. nalazi na nivou od 3.7, što je srednja vrijednost na ukupnoj skali od 7. Sama vrijednost od 3.7 nije sama po sebi loš položaj, ali je zabrinjavajuće što je isti nivo razvijenosti prisutan od 2008. godine te definitivno sugeriše stagnaciju, odnosno imajući na umu vremensku distancu i protek od 10 godina na istom nivou razvoja, nedvojbeno nazadovanje.

  Najozbiljnija situacija i dalje je u Finansijskoj održivosti, koja je ujedno i najlošije ocijenjena dimenzija sa 4.9 te predstavlja rezultat neprihvatljivo visoke netransparentnosti u dodjeli budžetskih sredstava sa svih nivoa vlasti, od općinskog do nivoa Vijeća ministara BiH.

  Prisutni predstavnici organizacija civilnog društva izrazili su nadu da će nove političke strukture u narednom periodu donijeti drugačiji odnos prema civilnom društvu te doprinijeti da se održivost organizacija civilnog društva u BiH poveća.

  Cijeli izvještaj možete preuzeti OVDJE.
 •  
 • 22.10.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.