Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Aisha Gray-Henry gostovala u Nahli!
  • Aisha Gray-Henry, direktorica i osnivačica američke izdavačke kuće Fons Vitae, u srijedu, 8. augusta 2018. godine održala je seminar u multimedijalnoj sali CEI „Nahla“.
  • Cilj seminara bio je upoznavanje bosanskohercegovačke javnosti s velikim izdavačkim projektom kuće Fons Vitae koja je, u saradnji s jednim od najutjecajnijih islamskih učenjaka današnjice, dr. Hamzom Jusufom, prilagodila Gazalijevo djelo Ihja ulumud-din za djecu i roditelje, u formi priručnika, radnih materijala, školskih programa, edukacijskih setova i različitih interaktivnih sadržaja pogodnih za upotrebu u edukaciji djece predškolskog i ranog školskog uzrasta.

    Knjige za djecu i radne materijale za roditelje i odgajatelje iz ovog projekta sada možete pronaći u Nahlinoj biblioteci.

    Više o projektu na linkovima ghazalichildren.org i fonsvitae.com.
  •  
  • 12.08.2018
  •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.