Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Aisha Gray-Henry u Nahli!
 • U srijedu, 8. augusta 2018. godine u 19 h Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ ugostit će Aishu Gray-Henry, direktoricu i osnivačicu američke izdavačke kuće Fons Vitae, koja je u posjeti BiH.
 • Pozivamo vas da prisustvujete dvosatnom seminaru na engleskom jeziku  tokom kojeg će gđa Gray-Henry predstaviti veliki izdavački projekt ove kuće koja je u saradnji s Hamzom Jusufom prilagodila Gazalijevo djelo Ihja ulumud-din za djecu i roditelje, u formi priručnika, radnih materijala, školskih programa, edukacijskih setova i različitih interaktivnih sadržaja pogodnih za upotrebu u edukaciji djece predškolskog i ranog školskog uzrasta.

  Seminar je prvenstveno namijenjen roditeljima i odgajateljima koji rade s predškolskom i školskom djecom, ali i svim zainteresiranim za ovu oblast.

  Vrijeme održavanja seminara: 19.00-21.00

  Mjesto održavanja: Nahlina multimedijalna sala, Džemala Bijedića 122

  Više o projektu na linkovima ghazalichildren.org i fonsvitae.com
 •  
 • 06.08.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.