Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Uvijek je pravo vrijeme za učenje!
 • Lejla Fazlić jedna je od najuspješnijih polaznica Nahline obuke za grafičko dizajniranje u generaciji 2017/2018. S Lejlom smo razgovarali o motivaciji za odabir karijere u ovoj oblasti i utiscima koje nosi iz Nahle.
 • Da li je grafički dizajn nešto čime ste se oduvijek željeli baviti?

  Ono čime se jesam željela baviti zapravo je arhitektura, ali kroz studij arhitekture dalo se primijetiti mnogo dodirnih tačaka s grafičkim dizajnom, ili barem onom predstavom kakvu sam o njemu imala, tako da je Obuka za grafičku dizajnericu predstavljala način da ta znanja proširim i kao takva iskoristim u polju dizajna, bilo baveći se arhitekturom ili samim grafičkim dizajnom.

  Odabrali ste Nahlu kao mjesto gdje ćete steći nova znanja iz grafičkog dizajna. Zašto baš Nahla?

  Prema onome što sam dotad mogla primijetiti, dakle prije upisa na ovu Obuku i druge kurseve koje sam kasnije pohađala, u pristupu Nahle uvijek se isticala ozbiljnost i generalno dojam jednog sveobuhvatno pozitivnog okruženja. Sve to, uz ono što je Obuka nudila – od opsežnog plana i programa, pristupačnih termina časova, a i cijene, do ozbiljnog i stručnog predavača – bilo je razlog odabira.

  Koji je to momenat u toku obuke kad ste osjetili da imate potencijal da se bavite grafičkim dizajnom?

  Teško je odabrati momenat, ali vjerovatno bi se moglo reći da su to bili oni trenuci kad smo kolegice i ja, naravno nakon mnogo rada, bile blizu tome da završimo naše praktične zadatke (kakav je, npr., zadatak dizajniranja vizuelnog identiteta za fiktivni Restoran morske hrane Sarajevo), a oni poprimali iole zadovoljavajuće forme.

          

   
  Koje ste pozitivne promjene uočili na sebi nakon završene obuke?

  Porast u želji i otvorenosti prema novim znanjima i iskustvima, ali i kroz vjerovanje u ona stara, spremnost na prihvatanje novih izazova. Mislim da mogu ukratko reći – porast samopouzdanja.

  Koliko vam je bilo značajno prvo iskustvo s klijentom i šta ste naučili iz njega?

  Reći da je bilo veoma značajno vjerovatno nije dovoljno. Jedno je od ključnih za razumijevanje dinamike odnosa dizajner-klijent-dizajn i za učenje, ili barem početak učenja o tome kako svoj rad predstaviti te općenito šta i kako činiti, a kako ne. Pored toga, naša klijentica je osigurala da iskustvo bude jako pozitivno te ljestvicu naših očekivanja za buduće klijente postavila možda i previsoko.

  Gdje pronalazite inspiraciju za svoje radove?

  Tih radova je zasad zaista mali broj i teško je pronaći neki uniforman uzorak u pristupu njima, posebno jer je svaki zadatak unikatan u svojim zahtjevima i onome što uz njih dolazi.  Nešto što ipak mogu reći, pored toga što se čini da rješenja najviše tražim u geometriji i minimalizmu, jeste to da se pokušavam koristiti nekim općim načelom da vizual treba posmatrati kroz oči njegovog fiktivnog krajnjeg korisnika, što opet naravno ukazuje na to da će svaki zahtijevati individualan pristup.

  Šta biste poručili osobama koje trenutno razmišljaju da naprave prvi korak ka promjeni karijere i upisivanju ove ili neke od obuka u Nahli?

  Uvijek je dobar trenutak za učenje.

  ______________________

  Ukoliko vas je Lejlina priča podstakla da razmislite o karijeri u oblasti grafičkog dizajna, u toku je UPIS NOVE GRUPE POLAZNICA:


 •  
 • 28.06.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.