Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Nahla podržala RYCO inicijativu
 • U petak 8.juna 2018.godine, Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO) Zapadnog Balkana u cijelom regionu je organizirao sastanke lokalnog strateškog dijaloga s relevantnim interesnim skupinama koje rade s mladima i na politikama prema mladima. Sastanak je održan i u Sarajevu.
 • Ovom radnom sastanku prisustvovali su aktivisti i predstavnici regionalnih i međunarodnih organizacija koje rade u oblasti neformalnog obrazovanja i na pitanjima mladih, među kojima i koordinatorica programa za mlade Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“, Amina Šljivo Bećić.

  Sastanak predstavlja nastavak procesa strateškog planiranja RYCO-a, a koji je započet tokom Strateške konferencije u Makedoniji. Učesnici i učesnice u Skopju, Tirani, Beogradu, Sarajevu, Podgorici i Prištini razgovarali su o važnosti pozicije RYCO-a u regiji, misiji i viziji, strateškim ciljevima, te o vrijednostima i instrumentima na kojima preporučuju da počiva RYCO-ov angažman.

  Učesnici su izrazili zahvalnost što imaju priliku da budu dio ovog procesa od samog početka. Istaknuli su važnost ovakvog pristupa RYCO-a od samog početka, gdje su mladi u potpunosti uključeni i saslušani.

  Sakupljeni prijedlozi će se koristiti za dalji razvog strateškog plana za period 2019–2021 RYCO, za koji se očekuje da će biti usvojen u narednom periodu.




 •  
 • 14.06.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.