Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Master program: Islam u Evropi
 • Fakultet islamskih nauka poziva sve kandidate/kinje koji ispunjavaju uslove da se prijave na novi Master program na engleskom jeziku - Islam u Evropi.
 • Upis je otvoren za sve koji su završili trogodišnji studij (BA) u islamskoj teologiji i islamskim naukama, i tako stekli najmanje 180 ECTS. Program traje dvije akademske godine, odnosno četiri semestra, od kojih je poželjno da se jedan odvija u nekoj od partnerskih institucija. Postoje obje opcije - redovnog i vanrednog studiranja, a opcija učenja na daljinu će, također, biti u razmatranju.

  Pitanje kako obrazovati različite profile vjerskih lidera u muslimanskim zajednicama (imame, nastavnike, itd.) postalo je jedno od ključnih u protekle dvije decenije u Evropi. Ovaj program je svojevrsni odgovor na potrebu za obukom u islamskoj teologiji u evropskom kontekstu, u kojem se sve češće suočavamo sa društvenim, političkim, ideološkim, kulturnim i drugim izazovima i trendovima.

  Program je odobren od strane Vijeća muftija i Rijaseta islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Također je u potpunosti u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu. Program se može uporediti sa studijskim programima islamske teologije na više turskih, njemačkih i britanskih univerziteta.

  Školarina za ovaj master program iznosi 3.300 eura, a dostupne su i pune i djelimične stipendije. Prvi rok za aplikaciju je početak juna, dok će u septembru biti otvoren drugi krug u slučaju da se sva mjesta ne popune. Program počinje 1. oktobra, 2018. godine.

  Za više informacija o silabusu i uvjetima studiranja, posjetite:  fin.unsa.ba

 •  
 • 09.05.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.