Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • OSCE/ODIHR trening za trenere
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ u saradnji s OSCE-ovim Uredom za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) od 6. do 9. aprila 2018. godine u Sarajevu je realizirao trening za trenere.
 • Treningu na temu slobode vjere i uvjerenja, tolerancije i nediskriminacije za aktere civilnog društva prisustvovalo je 20 polaznika/ca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Srbije, Albanije i Makedonije.

  Tokom tri dana radionice su održali Isabella Sargsyan, članica OSCE ODIHR panela eksperata o slobodi vjere i uvjerenja i programska direktorica u Eurasia Partnership fondaciji u Armeniji, Đermana Šeta, savjetnica Odjela za borbu protiv netolerancije i diskriminacije prema muslimanima u OSCE ODIHR-u i Emir Kovačević, član Međureligijskog vijeća BiH.  Cilj treninga bio je da obuči mlade ljude, aktiviste/ice u nevladinim organizacijama, kako bi bili spremni da educiraju različite ciljne grupe o temama koje se tiču slobode vjere i uvjerenja, tolerancije, nediskriminacije i ljudskih prava kroz interaktivne radionice, prezentirajući presude i realne studije slučaja. Učesnice i učesnici su istaknuli kako je ova tema jako važna, ali je rijetko prisutna u javnoj sferi, što rezultira odlukama i zakonima koji nerijetko diskriminiraju osobe različitih vjerskih uvjerenja te često izostaje blagovremena reakcija građana.  Istaknut je primjer odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH iz 2016. godine kojom se zabranjuje nošenje vjerskih obilježja zaposlenim u pravosudnim institucijama, a ovako definirana norma pogađa ponajviše i možda isključivo muslimanke koje nose maramu, imajući na umu da je marama jasno i direktno vidljiva, za razliku od drugih vjerskih obilježja. U tom trenutku, reakcije javnosti su bile sporadične, te nije postojala organizirana grupa građana koja se bavi fokusirano ovom pravaškom oblasti.  Ova grupa mladih ljudi pruža nadu da ćemo u bliskoj budućnosti imati kvalitetne mlade aktiviste koji će se ozbiljno i sistematično posvetiti borbi za prava na slobodu vjere i uvjerenja, prijeko potrebnoj u atmosferi sve većih tenzija i neprijateljskog odnosa prema vjernicima, naročito muslimanima, širom Evrope.

 •  
 • 10.04.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.