Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Predstavnici DVV-a u Nahli
  • U utorak 17. oktobra 2017. godine CEI „Nahla“ posjetili su predstavnici DVV Internationala i njihovih partnerskih organizacija iz Turske.
  • Cilj posjete bilo je upoznavanje sa sedamnaestogodišnjim uspješnim radom CEI Nahla, sa izazovima i pozitivnim praksama kada je u pitanju edukacija i zapošljavanje žena. Poseban naglasak bio je na smjernicama u radu na psihološkom osnaživanju žena budući da se predstavnici iz Turske suočavaju sa izazovima u radu sa ženama izbjeglicama iz Sirije.    Posjeta je doprinijela razumijevanju istih ili sličnih izazova u edukaciji i osnaživanju žena sa aspekta kulturološke različitosti i otvorila vrata međusobne saradnje.

  •  
  • 24.10.2017
  •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664