Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Nahla na OSCE konferenciji u Beču
 • Predstavnici OSCE misija u svijetu, visoki zvaničnici, istraživači/ce, predstavnici/ce akademske zajednice i civilnog društva okupili su se danas u Beču na konferenciji „Borba protiv netolerancije, diskriminacije i mržnje prema muslimanima: Ka sveobuhvatnoj reakciji u OSCE regiji”.
 • Prva OSCE međunarodna konferencija o netoleranciji i diskriminaciji prema muslimanima održana je u Kordobi  2007. godine pod pokroviteljstvom predsjedavajuće OSCE-a, Španije. Tokom konferencije usvojena je Deklaracija o netoleranciji i diskriminaciji prema muslimanima koja je istakla izazove vezane za pojave netrpeljivosti prema muslimanima u OSCE regionu i tom prilikom su države članice OSCE-a preuzele odgovornost za rješavanje ovog problema.

  Povodom desetogodišnjice održavanja ove konferencije i donošenja deklaracije 18. oktobra se u Beču održava konferencija pod nazivom „Borba protiv netolerancije, diskriminacije i mržnje prema muslimanima: Ka sveobuhvatnoj reakciji u OSCE regiji” s ciljem procjene napretka država članica OSCE-a u borbi protiv netolerancije prema muslimanima.  Jedna od učesnica na konferenciji je i mr. Sehija Dedović, predstavnica Centra za edukaciju i istraživanje "Nahla", nevladine organizacije koja je dugi niz godina aktivna na polju zaštite i borbe za prava žena, podizanja svijesti i zaštite prava pojedinaca, borbe protiv svih oblika diskriminacije, netolerancije, govora mržnje, a posebno islamofobije, koja se sve češće manifestira u različitim oblicima i na različitim poljima.  Države članice OSCE-a su se obavezale da će donijeti sveobuhvatni set mjera protiv netolerancije i zločina iz mržnje prema muslimanima, realizirati edukativne aktivnosti za podizanje svijesti o netrpeljivosti prema muslimanima i promovirati toleranciju i nediskriminaciju. Konferncija ima za cilj razmotriti kako se ovi problemi adresiraju i sagledati ih u svjetlu novih izazova i načela poštivanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.  Neki od glavnih zadataka konferencije su:

  • Razmotriti provedbu OSCE obaveza u vezi s netolerancijom prema muslimanima i identificirati nedostatke u implementaciji, uključujući i one koje se odnose na rodne aspekte;
  • Istražiti nove izazove koji se odnose na oblike netolerancije i diskriminacije prema muslimanima, uključujući i zločine iz mržnje, u OSCE regionu;
  • Istaći primjere dobre prakse i iskustva koja ilustriraju kako se efikasno i održivo sprečava i rješava netolerancija prema muslimanima;
  • Osigurati forum za diskusiju o angažovanju civilnog društva s OSCE-om i ODIHR-om;
  • Olakšati i unaprijediti izgradnju koalicije, razmjenu i saradnju između ključnih aktera širom OSCE regiona;
  • Procijenti kako ODIHR može ubuduće podržavati države učesnice i organizacije civilnog društva u područjima: borbe protiv netolerancije, diskriminacije i zločina iz mržnje prema muslimanima, političkih i medijskih narativa, obrazovnih i  sigurnosnih izazova u muslimanskim zajednicama;
  • Formirati preporuke za buduće aktivnosti na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou.
 •  
 • 18.10.2017
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.