Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Počela evropska online kampanja!
 • Neformalna koalicija evropskih mreža i organizacija EFOMW, ENAR, FEMYSO, Karamah EU, Al Nisa, Spior, Muslim human rights comission, CCIF i CCIB pokrenula je online kampanju #MuslimWomenBan na Facebooku, nakon diskriminatorne presude Evropskog suda pravde.
 • Evropski sud pravde 14. marta 2017. je donio odluku kojom se dozvoljava zabrana nošenja hidžaba na radnom mjestu u privatnom sektoru. Ovakva odluka otvara mogućnost poslodavcima da zabrane uposlenicima/cama da vidljivo ističu simbole svoje vjere. Muslimanke koje nose hidžab, siki koji nose turban, Jevreji koji nose kipu i kršćani koji nose križ morat će da biraju između prava na ispoljavanje vjere, što je fundamentalno pravo, i prava da pristupe tržištu rada.

  Cilj kampanje je da podigne svijest šire javnosti o ovom problemu, a upute za kampanju su prevedene na nekoliko jezika zemalja iz kojih dolaze organizacije koje su podržale kampanju. Kampanjom se želi pokazati prisutnost žena s hidžabom na različitim radnim mjestima, različitih struka i sektora u zemljama širom Evrope. Krajnji cilj je da motivira poslodavce da, upkos ovoj presudi, omoguće okruženje u kojem pripadnici različitih vjera neće morati birati između prava na slobodu ispoljavanja vjere i prava na rad.

  Kako možete podržati ovu kampanju?

  Kako biste pokazali solidarnost s osobama kojih se ovakva odluka tiče i izrazili svoj protest protiv ovog ozbiljnog kršenja fundamentalnih prava, pridružite nam se od 20. marta na sljedeći način i podijelite to na društvenim mrežama i među svojim prijateljima:

  1. Fotografišite se na poslu sa svojim hidžabom, turbanom ili kipom uz hashtag #MuslimWomenBan;
  2. Fotografišite se sa svojim kolegom/icom koji/a nosi hidžab, turban ili kipu uz hashtag #MuslimWomenBan;
  3. Uopće vas ne zanima šta vaše kolege/ice oblače? Poručite to svijetu uz hashtag #MuslimWomenBan.

  Pozivamo i vas da se PRIDRUŽITE KAMPANJI i doprinesete kreiranju masovnog pokreta kako bi pokazali svijetu da nije uredu nikoga diskriminirati na osnovu odjeće koju nosi.
 •  
 • 20.03.2017
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.