Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Časopis "Obrazovanje odraslih"
 • Časopis „Obrazovanje odraslih“ je prvi bosanskohercegovački andragoški časopis koji se objavljuje od 2001. godine, te je na ovim prostorima jedina je štampana publikacija koja tretira pitanja obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja.
 • U cilju unapređenja obrazovnog rada s odraslima, časopis omogućava stjecanje osnovnih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti andragogije.

  Stručnjacima i stručnjakinjama iz Bosne i Hercegovine i regije iz oblasti pedagogije, andragogije, obrazovnog menadžmenta, psihologije, politologije, sociologije, komunikologije, socijalnog rada, i sličnih oblasti pruža se prostor da objavljuju svoje radove i rezultate istraživanja iz oblasti andragogije, ali i društva i kulture općenito.

  Časopis je namijenjen s jedne strane predavačima/icama, studentima/icama i istraživačima/icama iz akademske zajednice, koji se bave obrazovanjem odraslih u formalnom, neformalnom i informalnom obrazovanju i učenju, ali i svim zainteresiranim osobama za pedagoške i andragoške principe obrazovanja i njihovu primjenu u praksi.

  Redakciju časopisa čine stručnjaci i stručnjakinje iz BiH i regije iz oblasti pedagogije, andragogije, novinarstva, politologije, psihologije, itd.

  Objavljuje se dva puta godišnje, a tiraž od 300 primjeraka se besplatno distribuira stručnoj i široj javnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini i regiji Jugoistočne Evrope.

  Izdavač časopisa je Bosanski kulturni centar Sarajevo, uz finansijsku podršku Instituta za međunarodnu saradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola - Ured u Sarajevu. Rješenjem Federalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta od oktobra 2001. godine časopis je upisan u registar medija.

  Časopis ovdje možete preuzeti u elektronskoj formi: OBRAZOVANJE ODRASLIH

 •  
 • 06.02.2014
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.