Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Udruženim snagama do rezultata!
 • Uz podršku društveno odgovornog partnera, Studija Zidovi d.o.o., Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ realizirao je savjetovanje s Pasošem kompetencija za pet članica Nahline poslovne zajednice.
 • Kompaniju Studio zidovi d.o.o. osnovala je mlada arhitektica Dalila Fejzagić, radi pružanja usluga arhitektonskog projektovanja, dizajna interijera i namještaja, inženjerstva i konsaltinga, kao i izrade 3D modela i animacija. Nezadovoljna uvjetima na tržištu rada, Dalila je odlučila pokrenuti vlastiti biznis. Prije svega, osnovala je obrt pod nazivom Zidovi o.d. Nakon što je uvidjela da broj klijenata i njihove potrebe rastu odlučila se na promjenu pravnog oblika biznisa u društvo ograničene odgovornosti. Tako je s radom počela mala, ali veoma uspješna kompanija Studio Zidovi d.o.o. Godinu i po kasnije Studio Zidovi d.o.o. već nižu svoje uspješne projekte.

  Svoje iskustvo Dalila je stavila na raspolaganje Centru za edukaciju i istraživanje "Nahla" kroz Pasoš kompetencija i MENTORING program, a s ciljem pružanja podrške članicama Nahline poslovne zajednice u procesu (samo)zapošljavanja. O svom iskustvu saradnje s Nahlom kaže:

  Nahlu uvijek posmatram kroz prizmu društveno odgovornog centra koji nastoji afirmisati i promaknuti potencijale društveno, ekonomski i privredno marginaliziranih žena. Studio ZIDOVI, u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima, uvijek će se staviti na raspolaganje takvim i sličnim projektima. Naša saradnja na projektu Pasoša kompetencija je jedan mali doprinos Nahli i idealima kojima se vodi, ali i korisnicama njenih programa. Raduje me da možemo poslužiti kao model pozitivne poslovne priče i motivacija da ovakvih bude mnogo više.

  Pet članica Nahline poslovne zajednice, u periodu od marta do juna 2017. godine, učetvovalo je u procesu savjetovanja s Pasošem kompetencija. PASOŠ KOMPETENCIJA je instrument koji korisnicama pomaže da kompetencije koje posjeduju sistematski utvrde i prikažu. Na ovaj način nastaje lični profil svake korisnice. Kreiranje ličnog profila putem PASOŠA KOMPETENCIJA omogućava efikasniju poslovnu orijentaciju prilikom predstojeće promjene zanimanja ili radnog mjesta, prilikom pripremanja razgovora sa saradnicima ili razgovora o svom učinku, ali i prilikom formuliranja ličnih ciljeva. Zahvaljujući doprinosu kompanije Studio Zidovi d.o.o. članice Nahline poslovne zajednice prošle su proces savjetovanja bez novčane naknade.

  O procesu savjetovanja izdvajamo dojmove članica:

  Za mene je rad na Pasošu kompetencija bilo izuzetno bitno životno iskustvo. Kroz savjetovanja shvatila sam koliko površno percipiramo naše sposobnosti jer ih ne smatramo bitnim ili nismo ni svjesni da ih posjedujemo. Najveće iznenađenje je bilo kad sam shvatila da sam finansijski svjesna osoba, a do tada sam smatrala da sam najnesposobnija osoba kad su novac i budžetiranje u pitanju. Mislim da bi Pasoš kompetencije trebao biti obavezna praksa za svakog.
  Amira H.

  U procesu savjetovanja s Pasošem kompetencija osvijestila sam i definisala svoje sposobnosti. Na osnovu informacija koje sam dobila o svojim kompetencijama otvorile su mi se nove mogućnosti na tržištu rada, tj., povećao se opseg poslova na koje sam mogla aplicirati. Posebno korisno za mene jeste što sam u procesu savjetovanja s Pasošem kompetencija dobila kompletnu sliku svojih sposobnosti kroz nekoliko životnih polja. Do sada sam sve svoje sposobnosti posmatrala kroz prizmu diplome i struke za koju sam se obrazovala. Opseg je sada puno veći. Preporučila bih svima kojima se ukaže prilika da prođu savjetovanje s Pasošem kompetencija.
  Aida S.B.

 •  
 • 19.06.2017
 •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664