Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Seminar: Tehnike uspješnog pregovaranja
 • Kako uspješno pregovarati kad je druga strana previše tvrdoglava? Kako protivnika pridobiti da bude partner u pregovaranju?
 • Usvojite znanja i vještine uspješnog pregovaranja s najzahtjevnijim sagovornicima, prijavite se na seminar "Tehnike uspješnog pregovaranja".

  Cilj seminara: Savladati neophodne tehnike kako biste poboljšali svoje pregovaračke vještine. Seminar je osmišljen tako da vam pruži alate za efikasnije iskorištavanje vlastitih iskustava u pregovorima.

  Ostvarite svoj cilj bez gubljenja strpljenja i fokusa u najtežim trenucima pregovaračkog procesa.

  Naučite ispregovarati povoljnije uvjete, veće cijene, zauzmite čvrst stav kod pregovora, jasno i odlučno poput pregovaračkog profesionalca!

  Agenda seminara:

  NAZIV MODULA
  TRAJANJE
  Uvod o pregovaranju
  • Kako se dobro pripremiti i koje su opcije moguće? Koji su interesi druge strane?
  • Kako potaknuti i ostvariti saradnju s potencijalnim poslovnim partnerom u procesu pregovaranja   
  • Vrste pregovaranja s različitim ciljnim grupama
  10.00-11.30 
  Pauza 11.30-12.00
  Kako pregovarati kad apsolutno morate sklopiti dogovor?
  • Kako utjecati na partnera u pregovorima
  • Kako reagovati u kritičnim situacijama kad ste izvrgnuti pritisku, insistiranju, nedopuštenim taktikama?
  • Kako promijeniti smjer pregovaranja?
  12.00-13.30
  Pauza 13.30-14.00
  Radionica: Počnite pregovarati odmah
  • Simulacija pregovaračkog procesa
  • Šta poslije pregovaračkog procesa?
  • Tips&tricks - korisni savjeti i praktični primjeri
  14.00-15.30

  Voditeljica seminara: Jasna Kovačević, docentica na Ekonomskom fakultetu na katedri za menadžment i organizaciju i ekspertica u oblasti strateškog menadžmenta i liderstva.

  Termin održavanja: subota, 29. juni 2019. 10.00-15.30 h

  Lokacija: multimedijalna sala CEI “Nahla”, Džemala Bijedića 122, Sarajevo

  Redovna cijena: 70 KM

  Cijena seminara za članice CEI „Nahla“ i Nahline poslovne zajednice: 50 KM

  Prijave: putem ONLINE FORMULARA

  Za više informacija, kontaktirajte nas putem telefona 033/710-650 ili e-maila anela@nahla.ba.

  Broj mjesta je ograničen. •  
 • 06.06.2019
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.