Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Saradnja s kompanijom Čip sistemi
  • Nakon nekoliko uspješnih projekata između Centra za edukaciju i istraživanje „Nahla“ i kompanije ČIP sistemi, u kojima je aktivno uzela učešće i podržala projekte, gospođa Adisa Tufo je 6. februara 2018. ugostila gospođu Sehiju Dedović, direktoricu i osnivačicu CEI Nahla.
  • Da se bosanskoj ženi pruži što bolji prostor u kojem će se osjećati sigurno i prihvaćeno, te prostor u kojem će dobiti priliku da se obrazuje, druži, proširuje svoja znanja, vidike i iskustva – na tome radi svakodnevno upravo gđa Dedović, koja je ovom prilikom s generalnom direktoricom ČIP sistema dogovorila dalju saradnju u kojoj će ove uspješne žene podržati jedna drugu i sarađivati i dalje na obostrano zadovoljstvo, a u korist šire zajednice.

    Važno je spomenuti da su se do sada, nakon obavljene prakse, u kompaniji ČIP sistemi, zaposlile dvije polaznice Nahline edukacije poslovne administracije, a trenutno je gospođa Tufo mentorica gospođi Lejli Tuzlak, koja je završila Akademiju ženskog poduzetništva u CEI Nahla i napravila odličan poslovni plan.

    Na sastanku je zaključeno da sagovornice rade jako slične, društveno korisne projekte i bez obzira na to što različito djeluju, obje stavljaju akcent na edukaciju i koncept  cjeloživotnog učenja, od kojeg ni na ličnom planu nemaju namjeru odustati.

  •  
  • 08.02.2018
  •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664