Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Panel-diskusija: Ko opravdava nasilje nad ženama, vjera ili vjernici?
 • Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" poziva vas da u petak, 7. decembra 2018. godine u 18 h u vijećničkoj sali Općine Novi Grad prisustvujete panel-diskusiji koja će aktuelizirati pitanje nasilja nad ženama i odnosa vjernika prema ovoj pojavi s aspekta pravoslavnog, katoličkog i islamskog učenja.
 • U našem društvu sve je više nasilja u različitim oblicima, pa tako i nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Nasilje je prisutno i u porodicama vjernika i nerijetko se dešava da svoje nasilničko ponašanje neki vjernici pokušavaju "opravdati" vjerom.

  Tokom diskusije potražit ćemo odgovore na pitanja: Kakav je odnos prema nasilju s aspekta pravoslavnog, katoličkog i islamskog učenja? Kakva je situacija na terenu u Bosni i Hercegovini i u kojoj mjeri se vjerski službenici susreću s vjernicama koje su žrtve nasilja? Na koji način vjerski službenici mogu prepoznati nasilje i pomoći žrtvama?


  Panelisti:

  Prof. dr. fra Mile Babić, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu;
  Danilo Pavlović, iguman manastira Žitomislić;
  Azra Ibrahimović, teologinja i voditeljica Psihološkog savjetovališta u Nahli.

  Mjesto održavanja: vijećnička sala Općine Novi Grad Sarajevo, prvi sprat (Bulevar Meše Selimovića 97)
  Vrijeme održavanja: petak, 7. decembar 2018, u 18.00 h.


  Panel-diskusija "Ko opravdava nasilje nad ženama, vjera ili vjernici?" dio je međunarodne kampanje „16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja“ koja svake godine u periodu od 25. novembra do 10. decembra širom svijeta skreće pažnju na neprihvatljivost nasilja nad ženama u bilo kojem obliku. •  
 • 29.11.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.