Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Fotokonkurs „Mojih 1.000 riječi protiv nasilja!“
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“, pridružujući se aktivnostima širom svijeta povodom obilježavanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i Međunarodnog dana ljudskih prava, raspisuje fotokonkurs „Mojih 1.000 riječi protiv nasilja“. Konkurs će biti otvoren od 8. do 27. novembra 2017. godine.
 • Pozivamo zainteresirane profesionalne fotografe/kinje, amatere, entuzijaste i zaljubljenike u fotografiju da nam dostave svoje fotografske radove kojima će poslati svoju poruku protiv rodnog, vjerskog, nacionalističkog, rasnog, vršnjačkog i svih drugih oblika nasilja u našem društvu.

  Smjernice za pripremu i dostavljanje fotografija:

  1. Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji, snimlјene mobilnim telefonom ili fotoaparatom. Poželjna rezolucija:  300dpi i 3000px po dužoj stranici, u .jpg formatu.
  2. Pristup temi je slobodan, uz poštivanje osnovne ideje izražene kroz temu konkursa/izložbe, te uvažavanje vrijednosti i principa za koje se zalaže CEI Nahla.
  3. Fotografije je potrebno poslati putem e-maila ceinahla@gmail.com najkasnije do ponedjeljka, 27. novembra 2017, do 20 h. Uz fotografiju je obavezno dostaviti: ime i kontakt podatke autora/ice i kratak opis fotografije. 
  4. Jedan autor/ica može poslati maksimalno tri rada.
  5. Autori/ce se učešćem na konkursu slažu da se njihove fotografije bez naknade koriste u svim promotivnim materijalima, kao i na internetskim stranicama, društvenim mrežama i specijaliziranim publikacijama koje promoviraju ovaj konkurs i izložbu “Mojih 1.000 riječi protiv nasilja”. Autori/ce preuzimaju punu odgovornost za eventualne povrede tuđih autorskih prava.
  6. Organizator zadržava pravo da ne prihvati fotografije za koje smatra da ne odgovaraju uvjetima konkursa, kao i fotografije koje ne zadovoljavaju tehničke standarde.

  Najuspješnijih 16 fotografija koje odabere stručni žiri bit će predstavljene na izložbi „Mojih 1.000 riječi protiv nasilja“ u Sarajevu, Bihaću i Tuzli, a sve pristigle fotografije koje budu zadovoljavale osnovne kriterije bit će uvrštene u e-knjigu „Mojih 1.000 riječi protiv nasilja“ te objavljene na Nahlinoj web stranici i društvenim mrežama i promovirane kroz medije. Troškove printanja fotografija i organizacije izložbi snosi CEI Nahla.

  Pridružite nam se u borbi za svijet u kojem niko ne živi u strahu od nasilja!

 •  
 • 08.11.2017
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.