Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Ovaj Odjel u velikoj mjeri otvoren je za saradnju sa zainteresiranim istraživačima/icama, studentima/icama i drugim ljudima koje zanima ovaj tip rada. Saradnju je moguće ostvariti:

  -    Radom na nekom od istraživačkih projekata
  -    Predlaganjem projekta i saradnjom na projektu
  -    Predlaganjem nabavke literature koja vam je neophodna za istraživački rad
  -    Dostavljanjem vaših radova iz navedenih oblasti za objavu na našoj web stranici
  -    Prevođenjem zanimljivih članaka i radova iz navedenih oblasti za objavu na našoj web stranici
  -    Drugim oblicima saradnje koje smatrate korisnim, dovoljno je samo da nam se javite na info@nahla.ba. •  
 • 26.06.2012
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.