Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Istraživački odjel Centra za edukaciju i istraživanje "Nahla" dosad je priredio sljedeća izdanja:


  1. "Prilozi za istraživanje sociokulturnog položaja žene u BiH: izabrana bibliografija (1900-2010)" koja omogućava sveobuhvatan pregled knjiga i članaka koji u navedenom periodu tretiraju sociokulturni položaj žene u BiH. Ova publikacija uključuje i anotiranu bibliografiju naslova iz perioda od 1992. do 2010, kao i odabir značajnih članaka o muslimankama objavljivanih u periodici od 1900. do 2010.

  Bibliografija u .pdf formatu: BIBLIOGRAFIJA

  2. Rezultati istraživanja o ulozi očeva u odgoju djece na teritoriji FBiH u okviru projekta “Afirmiranje uloge očeva u preveniranju nasilja u porodici” objavljeni u publikaciji "I otac odgaja - istraživanje uključenosti očeva u odgoj u FBiH".

  Publikacija u .pdf formatu: I OTAC ODGAJA


  3. Bosansko izdanje studije "Bračne nesuglasice: vraćanje ljudskog dostojanstva posredstvom viših ciljeva Šerijata" Abdulhamida A. Ebu Sulejmana pripremljeno u saradnji s Centrom za napredne studije.

  Publikacija u .pdf formatu:  BRACNE NESUGLASICE

  4. Bosansko izdanje priručnika “Vratimo im dostojanstvo: priručnik za vjerske zajednice za eliminaciju nasilja nad ženama" čiji je izdavač organizacija Religije za mir. Suizdavači bosanskog izdanja su Centar za edukaciju i istraživanje Nahla i Svi Zajedno – mladi Međureligijskog vijeća u BiH.

  Publikacija u .pdf formatu:  VRATIMO IM DOSTOJANSTVO

  5. Rezultati istraživanja o poziciji i ulozi žena u tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama u BiH - istraživanje je provedeno u razdoblju od 1. 6. 2012. do 1. 2. 2013. godine diljem Bosne i Hercegovine (u Islamskoj zajednici, Katoličkoj crkvi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi). Ključna područja istraživanja bila su: učestalost i razlozi dolaska vjernica u vjerske objekte, funkcije i uloge koje vjernice imaju, prostor dostupan za vjernice te njihova prisutnost u tijelima džamija/crkava. Objavljivanje publikacije s rezultatima istraživanja podržala je Ekumenska inicijativa žena iz Omiša, Hrvatska.

  Publikacija u .pdf formatu (bosanski jezik):
  ISTRAZIVANJE O POZICIJI I ULOZI ZENA U TRADICIONALNIM CRKVAMA I VJERSKIM ZAJEDNICAMA U BIH

  Sažetak publikacije u .pdf formatu (engleski jezik):
  BRIEF_ENGLISH

 •  
 • 26.06.2012
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.