Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za stručnu saradnicu u odjelu Nahlina poslovna zajednica
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:

 • K  O  N  K  U  R  S
  za stručnu saradnicu u odjelu Nahlina poslovna zajednica


  Opis posla:
  Stručna saradnica će biti angažirana u odjelu Nahlina poslovna zajednica u Sarajevu, čija je osnovna misija poslovno i karijerno osnaživanje žena. Osoba angažirana na ovoj poziciji svakodnevno će imati priliku da mijenja živote žena, pomaže im da prepoznaju vlastite afinitete i svoje kapacitete stave u puni pogon, gradeći snažnije individue, porodice i u konačnici bolje društvo. Jedan od njenih primarnih zadataka bit će i gradnja mostova između korporativnog svijeta i civilnog društva, kako bi se, gradeći dobar odnos s društveno odgovornim poduzetnicima i uspješnim menadžericama rađale nove ideje za društveno-odgovorne projekte s mnogostrukim benefitima po širu zajednicu.

   
  Osnovni zadaci obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:

  • učešće u realizaciji aktuelnih projekata i osmišljavanje novih,
  • apliciranje za sredstva i lobiranje za realizaciju projekata i aktivnosti odjela,
  • uspostavljanje i održavanje kontakata s partnerima iz biznis sektora, mentorima i donatorima,
  • uspostavljanje i održavanje kontakata s krajnjim korisnicama poslovne zajednice,
  • izvršavanje administrativnih, finansijskih, tehničkih, logističkih, programskih i organizacionih poslova u okviru odjela,
  • javno predstavljanje i promociju aktivnosti odjela,
  • kreativno razmišljanje i inovativni pristup u povezivanju korisnica poslovne zajednice s tržištem rada,
  • podsticanje profesionalnog razvoja korisnica odjela kroz savjetovanje, obuku, mentoring i umrežavanje.

  Uvjeti:
  • dvije godine radnog iskustva,
  • diploma studija iz oblasti relevantnih za traženu poziciju,
  • dobre organizacione i upravljačke sposobnosti, samoinicijativnost, odgovornost i pouzdanost,
  • razvijene analitičke sposobnosti i iskustvo u pripremi izvještaja,
  • razvijene komunikacijske, prezentacijske, literarne i interpersonalne vještine te vještine javnog nastupa,
  • sposobnost za samostalno obavljanje dužnosti, kao i za rad u većem timu,
  • odlično znanje engleskog jezika, kako pisanog, tako i govornog,
  • razvijene digitalne kompetencije,
  • sposobnost za izgradnju i održavanje mreže kontakata.

  Poželjno:

  • preporuka/e ranijih poslodavaca,
  • iskustvo pisanja i rukovođenja projektima,
  • iskustvo u PR-u,
  • iskustvo na poslovima koji su podrazumijevali zastupanje interesa, lobiranje i umrežavanje,
  • iskustvo u poduzetničkim inicijativama i organizaciji poslovnih događaja i poslovne edukacije.

  Šta kandidatkinje mogu očekivati od nas:
  • period angažovanja – neodređeno, uz neophodan probni rad u trajanju od 3 mjeseca,
  • rad u organizaciji koja neprestano raste,
  • rad u ambicioznom, motiviranom kolektivu koji se razvija i međusobno podržava,
  • kontinuirano stručno usavršavanje.

  Prijavu na konkurs koja sadrži CV i motivaciono pismo (te eventualno pismene preporuke prethodnih poslodavaca, ukoliko ih imate) dostaviti putem e-maila: posao@nahla.ba najkasnije do 12 sati do ponedjeljka, 31. decembra 2018. godine, uz naznaku PRIJAVA ZA POZICIJU STRUCNA SARADNICA ZA POSLOVNU ZAJEDNICU. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.


 •  
 • 16.12.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.