Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za poziciju: koordinatorica dječije igraonice
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje
 • K O N K U R S
  za poziciju: koordinatorica dječije igraonice
  (honorarni angažman)

  Opis posla:
  Koordinatorica dječije igraonice bit će angažirana u CEI Nahla u Sarajevu.

  Osnovni zadaci obuhvataju, ali se ne ograničavaju na:

  • edukativni rad s djecom, osmišljavanje i realizaciju zabavnih i edukativnih programa u različitim formama (radionice, igrokazi i sl),
  • neposredan rad i boravak s djecom u igraonici,
  • osmišljavanje, pripremu i realizaciju aktivnosti koje doprinose cjelokupnom razvoju djeteta.

  Uvjeti:
  • završena VSS društvenog smjera (prednost pri odabiru imat će diplomantice fakulteta usmjerenih na stručni rad s djecom – pedagoginje, psihologinje, učiteljice)
  • dostupnost za rad u večernjim satima.

  Poželjne karakteristike:
  • predanost i odgovornost u radu,
  • dobre komunikacijske vještine, energičnost i veseo duh,
  • razumijevanje i toplina prema djeci,
  • kreativnost.

  Prijavu na konkurs koja sadrži CV i motivaciono pismo (te pismene preporuke prethodnih poslodavaca, ukoliko ih imate) dostaviti putem e-maila: posao@nahla.ba najkasnije do 12 sati do srijede, 29. augusta 2018. godine, uz naznaku PRIJAVA ZA POZICIJU KOORDINATORICA DJEČIJE IGRAONICE. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.


 •  
 • 15.08.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.