Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za honorarni angažman predavačice na kursu fotografije
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
 • K O N K U R S
  za honorarni angažman predavačice na kursu fotografije

  Opis posla:
  Honorarna predavačica bit će angažirana na kursu fotografije. Kurs je namijenjen polaznicama iznad 16 godina, dinamičan je i interaktivan i realizira se u malim grupama.

  Uvjeti:
  • minimalno dvije godine iskustva u oblasti fotografije,
  • napredno poznavanje foto opreme,
  • napredno poznavanje pojmova, tehnika, kadra i kompozicije,
  • napredno poznavanje programa za obradu fotografije,
  • vještine potrebne za realizaciju kompleksnih fotografskih zadataka (događaji, editorijali, fotografisanje u marketinške svrhe...),
  • iskustvo u podučavanju
  • iskustvo rada u timu.

  Poželjne karakteristike:
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine,
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja,
  • inovativnost i dinamičnost u nastavi.

  Na e-mail elvira@nahla.ba pošaljite nam:
  • svoj CV,
  • portfolio dosadašnjeg rada,
  • link do promotivnih stranica na društvenim mrežama, kao i link do objavljenih radova i nagrada.

  Konkurs ostaje otvoren do 12 sati do srijede, 29. augusta 2018. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

 •  
 • 13.08.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.