Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za honorarni angažman predavača/ice na konverzacijskom kursu engleskog
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
 • K  O   N  K  U  R  S
  za honorarni angažman predavača/ice na intenzivnom konverzacijskom kursu engleskog jezika

  Opis posla:

  Honorarni/a predavač/ica engleskog jezika bit će angažiran/a na intenzivnom konverzacijskom kursu engleskog jezika. Kurs je namijenjen odraslim osobama (18+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan, te se realizira u malim grupama. Nastava je organizirana dva puta sedmično u večernjim terminima.

  Uvjeti:

  • Diploma dodiplomskog studija engleskog jezika,
  • Dvije godine iskustva u struci na poslovima predavača/ice,
  • Preporuka/e ranijih poslodavaca,
  • Boravak na engleskom govornom području.

  Poželjne karakteristike:

  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine,
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja,
  • inovativnost i dinamičnost u nastavi.

  Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA do 20h u utorak, 20. marta, 2018. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor bit će pozvani/e na intervju.


 •  
 • 12.03.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.