Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za angažman predavača/ice na kursevima Adobe CS
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
 • K  O  N  K  U  R  S
  za honorarni angažman predavača/ice na kursevima Adobe CS


  Opis posla:


  Honorarni/a predavač/ica biti će angažiran/a u na kursevima Adobe CS. Kursevi su namijenjeni odraslim osobama (18+) i usklađeni su s principima andragogije. Dinamični su i interaktivni, te se realiziraju u malim grupama do 15 osoba. Nastava je organizirana dva puta sedmično u poslijepodnevnim terminima. Od predavača/ice se očekuje inovativnost i po potrebni izmjena starih i/ili razrada novih nastavnih planova za kurseve iz oblasti Adobe CS.

  Uvjeti:

  •     Odlično poznavanje Adobe CS softverskog paketa,
  •     Iskustvo u podučavanju.

  Poželjne karakteristike:


  •     spremnost na saradnju,
  •     inovativnost u radu,
  •     tačnost i preciznost u radu,
  •     poštivanje dogovorenih rokova.

  Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor bit će pozvani/e na intervju.


 •  
 • 12.03.2018
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.