Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za angažman instruktorice na kursu šivenja
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
 • K O N K U R S
  za angažman instruktorice na kursu šivenja

  Opis posla:

  Instruktorica će biti angažirana na kursu šivenja. Kurs je namijenjen odraslim osobama (18+). Kurs se realizira kroz šest stepeni, a svaki stepen traje jedan mjesec. Dinamičan je, praktičan i interaktivan, te se realizira u malim grupama do 10 osoba. Nastava je organizirana radnim danima u periodu od 16.30h do 21h. Maksimalan broj časova (trajanje 45 minuta) u toku radne sedmice je 24.

  Uvjeti:

  • Minimalno SSS (srednja tekstilna/krojačka)
  • Radno iskustvo u struci

  Poželjne karakteristike:

  • preporuka ranijih poslodavaca,
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

  Prijave na konkurs putem ONLINE FORMULARA ili na info desku (svaki dan osim petka od 12 do 21h) do 25. januara 2018. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

 •  
 • 18.12.2017
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.