Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za angažman predavačice engleskog jezika
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
 • K O N K U R S

  za honorarni angažman predavačice na kursu engleskog jezika

  Opis posla:

  Honorarna predavačica engleskog jezika bit će angažirana na kursu engleskog jezika. Kurs je namijenjen odraslim osobama (18+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan, te se realizira u malim grupama. Nastava je organizirana radnim danima od 18.00 do 21.00. Maksimalan broj časova u toku radne sedmice je 12.

  Uvjeti:
  • Diploma dodiplomskog studija engleskog jezika
  • Dvije godine iskustva u struci na poslovima predavača/ice
  • Preporuka/e ranijih poslodavaca


  Poželjne karakteristike:
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

  Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA do 18h u utorak, 26. septembra 2017. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

 •  
 • 19.09.2017
 •  

Centar za edukaciju i istra?ivanje Nahla   |   D?emala Bijedi?a 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664

Bags are an replica handbags uk indispensable item gucci replica daily life. Sometimes when you go out and forget to bring a hermes replica , you will have a feeling of forgetting how to bring handbags replica. A good-looking bag will make your tastes rise several levels. replica handbags is the source of the face.