Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

  • Nahlin tim na kolektivnom godišnjem odmoru

  • Obavještavamo korisnice naših usluga da je od 26. juna do 25. jula 2017. godine Nahlin tim na kolektivnom godišnjem odmoru, te u tom periodu Centar neće raditi.

    Želimo vam ugodno ljeto!

    Vaša Nahla   

  •  
  • 15.06.2017
  •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664