Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za angažman predavačice njemačkog jezika
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje:
 • K O N K U R S
  za honorarni angažman predavačice na kursu njemačkog jezika

  Opis posla:

  Honorarna predavačica njemačkog jezika bit će angažirana na kursu njemačkog jezika i na izradi plana i programa za kurs njemačkog jezika. Kurs je namijenjen odraslim osobama (18+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan, te se realizira u malim grupama. Nastava je organizirana radnim danima u terminu od 18.00 do 21.00. Maksimalan broj časova u toku radne sedmice je 12.

  Uvjeti:

  • Diploma dodiplomskog studija njemačkog jezika
  • Dvije godine iskustva u struci na poslovima predavačice
  • Preporuka/e ranijih poslodavaca

  Poželjne karakteristike:

  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

  Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA do 18h u četvrtak, 11. maja 2017. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

 •  
 • 27.04.2017
 •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664