Edukacija   |    Istraživanje   |    Poslovna zajednica   |    Linija zdravlja   |    Usluge   |    Ostale aktivnosti

  

 • Konkurs za angažman predavača/ice iz oblasti grafičkog dizajna
 • Centar za edukaciju i istraživanje „Nahla“ raspisuje
 • K O N K U R S
  za honorarni angažman predavača/ice iz oblasti grafičkog dizajna

  Opis posla:

  Honorarni/a predavač/ica iz oblasti grafičkog dizajna biti će angažiran/a u okviru obuke za grafički dizajn. Obuka je namijenjena odraslim osobama (18+) i usklađena je s principima andragogije. Dinamična je i interaktivna, te se realizira u malim grupama do 15 osoba. Nastava je organizirana tri puta sedmično u poslijepodnevnim terminima. Angažman će trajati od februaru do juna 2017. godine.

  Uvjeti:
  • VSS (formalno obrazovanje iz oblasti grafičkog dizajna),
  • dvije godine iskustva u oblasti grafičkog dizajna,
  • preporuka/e ranijih poslodavaca.

  Poželjne karakteristike:
  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji nastave,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

  Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA do 16h do četvrtka, 12. januara 2017. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor bit će pozvani/e na intervju.

 •  
 • 04.01.2017
 •  

Centar za edukaciju i istraživanje Nahla   |   Džemala Bijedića 122, Sarajevo   |   Tel +387 (33) 710-650   |   Fax +387 (33) 641-664